Ytskydd för olika material

För att förhindra eller minska slitage, kemikalieangrepp eller korrosion behöver många material någon typ av ytskydd. Flera av våra produkter har god vidhäftning vid:

  • Betong
  • Trä
  • Board
  • Metaller
  • Plast av olika typer
  • Asfalt

Därför är det möjligt att åstadkomma olika typer av ytskydd med Lanatsystemet.

Svåra miljöer

Några av våra golvprodukter har framgångsrikt använts i såväl sura som basiska miljöer. Andra produkter har kunnat användas i miljöer med extrem belastning. Oavsett vad som skall ytskyddas så har vi möjlighet att utveckla ett system som är anpassat efter era behov.

Specialprodukter

Vår erfarenhet av att i egen regi utveckla många olika typer av produkter gör det möjligt att anpassa dessa för varje ny tillämpning.

Kontakta oss för en diskussion om era behov av ytskydd.

Kontakta oss