Lanat Resistent

Detta är en slitstark produkt som appliceras i tunna skikt. Produkten kan erhållas i olika kulörer genom tillsats av Lanat Färgpasta. Produkten ger en yta som är mycket motståndskraftig för såväl mekanisk som kemisk påverkan. Vanligen appliceras Lanat Resistent med roller i två skikt vilket ger en skikttjocklek på ca 0,1 mm. Före applicering bör eventuella skador och sprickor i betongen lagas med exempelvis Lanat Nivelleringsmassa.

Beställ Lanat Resistent

Se förpackningar och volymer i vårt beställningsformulär.

Se produktblad

Öppna och ladda ner vårt produktblad som PDF

Lanat Nivelleringsmassa

Med Lanat Nivelleringsmassa kan man göra tjocka beläggningar i olika kulörer. Skikttjockleken varierar vanligen mellan 2 till 5 mm. När betongen är mekaniskt skadad, kemiskt påverkad, sönderfrusen eller krackelerad blir skiktet av Nivelleringsmassa en ny toppyta på betongen. Den nya ytan slutlackeras med Lanat Resistent eller Lanat UVR. Kommande sprickbildning i betongen blir starkt reducerad av denna produkt. I speciella situationer kan Lanat Nivelleringsmassa användas för att utjämna mycket stora nivåskillnader.

Beställ Lanat Nivelleringsmassa

Se förpackningar och volymer i vårt beställningsformulär.

Lanat Fog Tix

Med Lanat Fog Tix kan flera olika typer av fogar utformas. Produkten är mycket tixotrop vilket innebär att den är lämplig även för genomgående öppna fogar där andra produkter inte fungerar. För att uppnå mycket lättstädade och hygieniska golv kan man utforma hålkäl längs väggarna med denna produkt. Bilden visar ett tvärsnitt av ett hålkäl och en rak fog.

Beställ Lanat Fog Tix

Se förpackningar och volymer i vårt beställningsformulär.

Lanat UVR

Denna produkt har utvecklats för att kunna erbjuda våra kunder fler kulörer. Lanat UVR är vattenbaserad och har en mycket god ljusbeständighet. Produkten bildar en sidenmatt beläggning som fäster på de flesta material: betong, trä, board, plast av olika typer, asfalt och dessutom på samtliga Lanatprodukter. Produkten är testad för kemikalier, provad mot mekanisk påverkan, UV testad och har goda resultat i dessa tester.

Beställ Lanat UVR

Se förpackningar och volymer i vårt beställningsformulär.

Lanat Gjutmassa

Lanat Gjutmassa är en produkt som blandas med 75% (volym) Lanat Gjutsand. Resultatet är en kostnadseffektiv beläggning med mycket hög hållfastighet och god formbarhet. Det enkelt att t ex utforma en uppfart vid en port.

Gjutmassan kan ta upp rörelser i underlaget och behåller sin hållfasthet även i tunna skikt.

Beställ Lanat Gjutmassa

Se förpackningar och volymer i vårt beställningsformulär.

Lanat Spackel

Denna produkt kan användas för att laga skador i betongen men också för att utjämna nivåskillnader när betongen ligger i olika nivåer. Produkten är tixotrop vilket möjliggör utformning av en kil. Att produkten är tixotrop gör den även lämplig för genomgående öppna fogar där andra produkter inte fungerar.

Beställ Lanat Spackel

Se förpackningar och volymer i vårt beställningsformulär.

ARBETS-
INSTRUKTIONER

Arbetsinstruktioner

Nedan följer några anvisningar för att lösa olika typer av problem som förekommer bland olika typer av industrigolv.

Oljeskadade golv

Hur bra rengöringsmetoder vi än har så kan vi inte komma åt olja som har trängt in i betongen. Många års erfarenhet har emellertid visat att vi med följande system kan göra beläggningar som håller på oljeförorenad betong.

Rengöring:

Betongen diamantslipas så att minst 90% av golvytan blir renskuren. 

Lanat Resistent på oljeskadade golv

Märken efter oljefläckarna finns kvar, men Lanat Resistent kommer att fästa likvärdigt på hela ytan.

Erfarenhetsmässigt vet vi att Lanat Resistent på denna välslipade yta kan förtränga resterande olja i betongens ytskikt och därefter ge ett mycket bra fäste i betongens stenmaterial.

Vad händer med oljan på sandkornets yta?

Vad händer med oljan på sandkornets yta när denna behandlas med Lanat Resistent respektive en vattenemulsion av epoxi eller akryl?

Lanat Resistent tränger undan oljan

Lanat Resistent har förmågan att tränga undan oljan och fästa på stenytan. Man märker också att den undanträngda oljan finns ovanpå den uttorkade Lanatlacken. Denna oljehinna minskar vid flera strykningar och brukar i praktiken inte orsaka halka. För att helt eliminera halkrisk kan halkskydd nr:2 tillsättas i sista behandlingen ca 25 g/m2.

Ovanstående egenskapen gör Lanat Resistent till en ändamålsenlig produkt även för betonggolv förorenade av olja. För att ett lyckat resultat skall uppnås är den ovan nämnda diamantslipningen absolut nödvändig.