Ladda ner våra produktblad och broschyrer

LANATPLAST – TOMORROW’S PLASTIC TODAY

Vi har lösningar för alla golv.
Slitstarka, flexibla, kemikalieresistenta, ljuddämpande,
vibrationshämmande och miljövänliga.

Produktdatablad – Lanat Fog Tix

Med Lanat Fog Tix kan flera olika typer av fogar utformas. Produkten är mycket tixotrop vilket innebär att den är lämplig även för genomgående öppna fogar där andra produkter inte fungerar…

Produktdatablad – Lanat Gjutmassa

Lanat Gjutmassa är en produkt som blandas med 75%(volym) Lanat Gjutsand. Resultatet är en kostnadseffektiv beläggning med mycket hög hållfastighet och god formbarhet…

Produktdatablad – Lanat Nivelleringsmassa

Med Lanat Nivelleringsmassa kan man göra tjocka beläggningar i olika kulörer. Skikttjockleken varierar vanligen mellan 2 till 5 mm. När betongen är mekaniskt skadad, kemiskt påverkad, sönderfrusen eller krackelerad blir skiktet…

Produktdatablad – Lanat Resistent

Lanat Resistent är en slitstark produkt som appliceras i tunna skikt. Produkten kan erhållas i olika kulörer genom tillsats av Lanat Färgpasta. Produkten ger en yta som är mycket motståndskraftig för såväl mekanisk som kemisk påverkan….

Produktdatablad – Lanat Spackel

Denna produkt kan användas för att laga skador i betongen men också för att utjämna nivåskillnader när betongen ligger i olika nivåer. Produkten är tixotrop vilket möjliggör utformning av en kil…