Problem och lösningar

Lanatlösningar för vanliga problem

Följande illustrationer visar hur man med Lanatprodukterna kan laga de betongskador som orsakats av kemikalier, truckar och andra fysikaliska päkänningar.

Nutidens lagerhantering med både slingstyrda och luftburna truckar kräver jämna och täta golv. De manuella truckarna blir mer skonsamma för ryggar och ben om skarvar och gropar blir lagade.

Uppkörda betongskarvar, ej genomgående öppna.

Problem

Uppkörda betongskarvar, ej genomgående öppna.

Lösning

Grund: Lanat Resistent
Fyllnad: = Lanat Nivelleringsmassa

Uppkörda betongskarvar, genomgående öppna.

Problem

Uppkörda betongskarvar, genomgående öppna

 Lösning

Grund: Lanat Resistent
Fyllnad: = Lanat Spackel

Bakfall.

Problem

Bakfall

Lösning

Grund: Lanat Resistent
Fyllnad: = Lanat Gjutmassa

Nivåskillnader – mindre än 3 cm.

Problem

Nivåskillnader – mindre än 3 cm.

Lösning

Grund: Lanat Resistent
Fyllnad: = Lanat Spackel

Utslitna truckbanor.

Problem

Utslitna truckbanor.

Lösning

Grund: Lanat Resistent
Fyllnad: = Lanat Nivelleringsmassa

Skadade transportrännor för sura eller alkaliska lösningar.

Problem

Skadade transportrännor för sura eller alkaliska lösningar.

Plastbelagda torkutrymmen (20-80°C) där för hård plast eller plast med vandrande mjukgörare gjort att beläggningen har krackelerat.

Problem

Plastbelagda torkutrymmen (20-80°C) där för hård plast eller plast med vandrande mjukgörare gjort att beläggningen har krackelerat.

Lösning

Grund: Lanat Resistent
Fyllnad: = Lanat Nivelleringsmassa

Lagning över nedsänkta ledningar.

Problem

Lagning över nedsänkta ledningar.

Lösning

Grund: Lanat Resistent
Fyllnad: = Lanat Nivelleringsmassa

Tätning mot vägg.

Problem

Tätning mot vägg.

Lösning

Grund: Lanat Resistent
Fyllnad: = Lanat Spackel
Fyllnad: = Lanat Fog Tix

Läckage genom betongen från t ex fläktrum. Skåpen sitter sa lågt att det inte finns något utrymme att åtgärda skadan på vanligt sätt.

Problem

Läckage genom betongen från t ex fläktrum. Skåpen sitter sa lågt att det inte finns något utrymme att åtgärda skadan på vanligt sätt.

Lösning

Grund: Lanat Resistent
Fyllnad: = Lanat Nivelleringsmassa

Genom att från sidan hälla Lanat Nivellerings- massa som har hög flytförmåga, tätas sprickorna.

Asfalten kallflyter.

Problem

Asfalten kallflyter.

Lösning

Grund: Lanat Resistent
Fyllnad: = Lanat Gjutmassa och Lanat Gjutsand

Halkiga uppfarter.

Problem

Halkiga uppfarter.

Lösning

Grund: Lanat Resistent
=
Alternativ 1– Alternativ 1: Ytterligare Lanat Resistent + halkskydd nr: 2


Alternativ 2Lanat Nivelleringsmassa + Lanat Gjutsand i överskott
Top: Lanat Resistent

Ytor som skall tåla tunga objekt som faller ner på golvytan.

Problem

Ytor som skall tåla tunga objekt som faller ner på golvytan.

Lösning

Grund: Lanat Resistent
=
Lanat Nivelleringsmassa fylld med Lanat Gjutsand tills beläggningen bestar av 45 vol% plast och 55 vol% Lanat Gjutsand.
Sanden fjädrar i plasten.

Lanatbeläggning på oljiga betonggolv

Hur bra rengöringsmetoder vi än har så kan vi inte komma åt olja som har trängt in i betongen. Mänga års erfarenhet har emellertid visat att vi med följande system kan göra beläggningar som häller på oljeförorenad betong.

Rengöring:

Betongen diamantslipas så att minst 90% av golvytan blir renskuren. Se figur 2.1 och figur 2.2.

Före slipning

= Fläckar efter oljeläckande maskiner

Figur 2.2

Efter slipning

= Renskuren oljefläck

Figur 2.2

Märken efter oljefläckarna finns kvar, men Lanat Resistent kommer att fästa likvärdigt på hela ytan. Erfarenhetsmässigt vet vi att Lanat Resistent på denna välslipade yta kan förtränga resterande olja i betongens ytskikt och därefter ge ett mycket bra fäste i betongens stenmaterial.

Se figur 2.3 som visar inoljade sandkorn i betongens översta skikt.

Vad händer med oljan på sandkornets yta när denna behandlas med Lanat Resistent respektive en vattenemulsion av epoxi eller akryl?

Figur 2.3

Av figur 2.4 framgår att Lanat Resistent har förmågan att tränga undan oljan och fästa på stenytan. Man märker också att den undanträngda oljan finns ovanpå den uttorkade Lanatlacken. Denna oljehinna minskar vid flera strykningar och brukar i praktiken inte orsaka halka. För att helt eliminera halkrisk kan halkskydd nr:2 tillsättas i sista behandlingen ca 25 g/m2.

Figur 2.4

Ovanstående egenskapen gör Lanat Resistent till en ändamålsenlig produkt även för betonggolv förorenade av olja.

För att ett lyckat resultat skall uppnås är den ovan nämnda diamantslipningen absolut nödvändig.

Lanatbeläggning på fuktiga golv

Om den betong som skall mälas suger upp markfukt får Lanatplasten inte det mångåriga fäste på betongen som är karakteristiskt för en Lanatbeläggning. Tyvärr har en torr respektive vät betongplatta samma utseende om den ovan cirkulerande luften är torr och varm. Betongens översta skikt (Golv B nedan) avger sin fukt till luften och ger därför intryck av att vara torr. Det är därför svårt att avgöra om t ex ett källarplan kan beläggas med plast med tanke på fukt.

Golv A: Genomgående torr betongplatta

= Singel

Figur 3.1

Golv B: Betongplattan ser torr ut men innehåller mycket fukt

= Vatten

Figur 3.1

Om golven i ovanstående figurer beläggs med 2 mm plast kan resultatet bli enligt figur 3.2.

Golv A: Ett bra resultat.

= Singel

Figur 3.2

Golv B: En beläggning som förträngs av vatten som blivit instängt under beläggningen

= vatten

Figur 3.2

Man kan förhindra missbedömningar av golvens fukttillstånd genom att täcka ca 2m2 av golvet med en 0,2 mm diffusionstät plastfolie. Efter en vecka kan man med karbid-metoden mäta om ansamling av fukt finns under folien.

Finns märkbar ökning av fukt skall man endast behandla golvet med ett enda skikt Lanat Resistent. Denna enkla behandling ger betongen ett gott dammskydd samt gör den lättstädad. Behandlingen är mycket slitstark och fukten har möjlighet att passera genom beläggningen. Att på fuktiga golv lägga flera skikt kan resultera i att plasten kommer att förträngas från betongen.

Dagens golvkonstruktioner är ofta av hög klass och man stöter därför sällan på ovan nämnda fuktproblem.

Man bör dock alltid vara medveten om de skador som instängd fukt kan medföra.

Figur 3.3 visar golv B med endast ett lager Lanat Resistent (40 µm). Fukten har möjlighet att passera genom skiktet.

= vatten

= Lanat Resistent (40 µm)

Figur 3.3

Om betonggolv med hög fukthalt måste beläggas med ett tjockare Lanatskikt än 40 µm p g a stora frätskador i betongens ytskikt kan Lanatplast i extra härd kvalité läggas ca 15 mm tjockt. Trots att betongen under plasten har hög fukthalt som eliminerar fästet mellan plast och betong kan denna beläggning hälla för trucktrafik under mänga är. Se figur 3.4.

= vatten

= Lanat Nivelleringsmassa fylld med Lanat Gjutsand tills beläggningen bestar av 45 vol% plast och 55 vol% Lanat Gjutsand.

Figur 3.4