Polyuretan är ett plastmaterial

Polyuretan är ett plastmaterial som finns i väldigt många olika former och har ett mycket brett användningsområde. Materialegenskaperna kan varieras på många olika sätt. Plasten kan vara massiv eller skum, mjuk eller hård, styv eller elastisk osv. Uretanplast har god värme- och nötningsbeständighet samtidigt som den har goda elektriskt isolerande egenskaper.

De flesta av oss möter polyuretaner dagligen som t.ex. hårt eller mjukt skum i stötupptagande material, som täta och slitstarka skyddsbeläggningar och förseglingar, som färger och lacker, som lim och syntetfibrer och mycket mer.

Vad kan polyuretan användas till?

För många tillämpningar är polyuretan standardmaterialet:

 • isolering av kylskåp och frysar
 • byggisolering
 • stoppning för möbler
 • madrasser
 • bildelar
 • färg och ytbeläggningar
 • lim
 • rullar och däck
 • paneler av sammansatt trä
 • skosulor
 • sportkläder

Fakta om polyuretaner

 • polyuretan kallas ofta PU eller PUR.
 • över två miljoner ton polyuretan produceras i EU varje år.
 • polyuretanindustrin sysselsätter mer än 800 000 personer i EU.
 • hårda och mjuka cellplaster utgör den huvudsakliga användningen av polyuretaner.
 • 1,6 cm tjock polyuretanisolering har samma isoleringseffektivitet som en 1,34 m tjock betongvägg.
 • Sedan 2003 har alla polyuretancellplaster varit HCFC-fria i EU.
 • kylskåp betecknade med A++ är i dag 60 % effektivare än kylskåp för 15 år sedan tack vare polyuretan.
 • förnybara råvaror kan användas för att framställa cellplaster såsom madrasser.
 • fler och fler dammar och vallar skyddas mot stormar med en PU- baserad lösning.
 • polyuretanunderlag under mattor minskar kraftigt deras slitage och får dem att kännas mjukare.
 • på grund av deras mångsidighet kan polyuretaner skäras till ark, plattor eller andra önskade former, liksom gjutas eller sprejas på plats att tillfredsställa skräddarsydda utföranden.
 • vissa polyuretaner används för att ge mera flytkraft åt båtar, vilket gör vissa småbåtar nästan osänkbara.
 • polyuretaner fungerar som ljudisolatorer i bilkarosser och minskar fordonsbullret med 50 % utöver traditionella material.

Kundanpassade produkter

Vår erfarenhet av att i egen regi utveckla produkter av polyuretan gör det möjligt att anpassa våra produkter för varje ny tillämpning. Naturligtvis arbetar vi inte med alla typer av polyuretan, men bland de produkter vi utvecklat finns komponenter som ingår i allt från hörapparater till fartygskonstruktioner. Kontakta oss för en diskussion om era behov.

Kontakta oss