Bullriga miljöer – Ljuddämpande golv – Specialprodukter


Att välja golvprodukter ur Lanatsystemet innebär alltså en minskning av vibrationer och därmed minskat buller.

Ytskydd för olika material –
Svåra miljöer – Specialprodukter

Oavsett vad som skall ytskyddas så har vi möjlighet att utveckla ett system som är anpassat efter era behov.

Kundanpassning

Vår erfarenhet av att i egen regi utveckla produkter av polyuretan gör det möjligt att anpassa våra produkter för varje ny tillämpning.