LanatPlast AB

LanatPlast AB bildades 1974 av Lennart Åström med sikte på golvprodukter. På den tiden både tillverkade vi plasten och utförde golventreprenaden på plats i industrin. Genom åren har det kommit fram nya användningsområden för plasten. I slutet av 1980-talet började vi använda våra produkter i golvspår för att styra truckar, både i Sverige och på olika håll världen.

Ljuddämpningsprodukter

Vid samma tid började vi också att utveckla ljuddämpande system. Sedan dess har de använts i allt från hörapparater till stora fartyg för att dämpa ljud och vibrationer.

Många av våra produkter är specialutvecklade i samarbete med kunder. I vårt labb testar vi fram och bearbetar plastens egenskaper, alltså formulerar en plast. Vi tillverkar plast i både små och stora volymer, allt beroende på kundernas önskemål.