Bullriga miljöer

Buller är ett växande problem i vårt samhälle. Undersökningar visar att alla människor påverkas negativt av buller. Utöver väl kända effekter som påverkan på sömn och allmän störning kan bullerexponering innebära akuta fysiologiska reaktioner. Forskning visar att det är angeläget att ta bullerproblem på allvar. Men det går att lösa bullerfrågorna och det lönar sig att minska bullret. Vanligen är det effektivast och enklast att stoppa vibrationer innan de blir ljud. Polyuretan har en inbyggd elasticitet som kan anpassas så att den blir effektiv i den aktuella situationen. LanatPlast har under många år tillverkat ljud- och vibrationsdämpande produkter

Ljuddämpande golv

Flera av våra golvprodukter har viskoelastiska egenskaper Viskoelastiska material har både viskösa och elastiska egenskaper när de utsätts för deformation. Sådana material kan användas för att isolera vibrationer, dämpa buller och absorbera stötar. Den energi som absorberas avges som värme. Att välja golvprodukter ur Lanatsystemet innebär alltså en minskning av vibrationer och därmed minskat buller. Detta har stor betydelse när det gäller användande av truckar. När skarvar och sprickor har reparerats med Lanatplast blir resultatet en väsentligt bättre miljö för både truckförare och omgivningen. Utöver detta kommer truckar att hålla längre på grund av minskade vibrationer.

Specialprodukter

Vår erfarenhet av att i egen regi utveckla ljud- och vibrations- dämpande produkter av polyuretan gör det möjligt att anpassa våra produkter för varje ny situation. Kontakta oss för en diskussion om era behov av ljuddämpning.

Kontakta oss