Tillbaka till Golvsystem

  Beställ Lanat Resistent

  Beskrivning: 1-komponent lufttorkande topplack
  Används också som grund för samtliga Lanatprodukter.
  Kan blandas med Lanat Färgpasta för att erhålla olika kulörer.

  Lanat Resistent - 1 liter

  xx kr

  Lanat Resistent - 10 liter

  xx kr

  Lanat Resistent - 15 liter

  xx kr

  Beställ Lanat Färgpasta

  Beskrivning: används för färgsättning av Lanat Resistent
  Blandas med 10 liter Lanat Resistent
  Lagerhållning av standard grå: Lanat Färgpasta 630

  Lanat Färgpasta 630 - 5 kg

  xx kr

  Beställ Lanat Nivelleringsmassa

  Beskrivning: 2-komponent självutjämnande beläggnings- och lagningsmassa
  Levereras som A-burk + B-burk
  Lagerhållning av standard grå (20-631) och neutral (20-000)

  Lanat Nivelleringsmassa - 2 liter

  xx kr

  Lanat Nivelleringsmassa - 4,5 liter

  xx kr

  Beställ Lanat Fog Tix

  Beskrivning: 2-komponent fogmassa, hålkälsmassa
  Levereras som A-burk + B-burk
  Lagerhållning av standard grå (45-631)

  Lanat Fog Tix 45-631 - 1,5 liter

  xx kr

  Beställ Lanat UVR

  Beskrivning:2-komponent ljusstabil och lösningsmedelsfri topplack
  Levereras som A-burk + B-burk
  Olika kulörer

  Lanat UVR - 1 liter

  xx kr

  Lanat UVR - 7 liter

  xx kr

  Beställ Lanat Gjutmassa

  Beskrivning: 2-komponent utjämningsmassa med med mycket stor tillsats av Lanat Gjutsand.
  Levereras som A-burk + B-burk
  Finns endast som neutral.

  Lanat Gjutmassa 50-000 - 3,7 liter

  xx kr

  Beställ Lanat Spackel

  Beskrivning: 2-komponent lagningsmassa, utjämningsmassa
  Förpackningar: 1 liter (Komp A + Komp B)
  Levereras som A-burk + B-burk
  Lagerhållning av standard grå (45-631)

  Lanat Spackel 23-000 - 1 liter

  xx kr